STRETNUTIE S PIESŇOU – Zázrivá úspešne odprezentovaná / 2016-12-15

STRETNUTIE S PIESŇOU - Zázrivá úspešne odprezentovaná

Dňa 25.9.2016 sa v našej malebnej obci konala Krajská súťažná prehliadka hudobného folklóru dospelých “STRETNUTIE S PIESŇOU”. Súťažilo sa v štyroch kategóriách: spevácke skupiny, sólisti speváci, ľudové hudby a sólisti inštrumentalisti. Folklórna skupina Kýčera úspešne reprezentovala našu obec s pásmom “Veselo na jarmoku” a vo veľkej konkurencii speváckych skupín získala Bronzové pásmo. Ľudová hudba Zázrivá […]

ZÁPISNICA OZ V ZÁZRIVEJ ZO DŇA 23.09.2016 / 2016-11-28

ZÁPISNICA OZ V ZÁZRIVEJ ZO DŇA 23.09.2016

Z á p i s n i c a zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej,konaného dňa 23. 09. 2016 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Prítomní: podľa prezenčnej listiny 1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil starosta JUDr. Matúš Mních, privítal 8 prítomných poslancov, hlavného kontrolóra, prečítal program zasadnutia, ktorý bol doplnený o Správu audítora […]

UZNESENIE 3-2016 OZ V ZÁZRIVEJ / 2016-11-28

ZÁPISNICA OZ V ZÁZRIVEJ ZO DŇA 23.09.2016

U Z N E S E N I E zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 23. 09. 2016, č.: 3 / 2016. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1)Žiadosť o prenájom obecných priestorov p. Alžbeta Šušotová – dôvod je nezastihnutie p. Šušotovej pre konzultáciu zámeru. 2)Žiadosť o rekonštrukciu cesty v Zázrivá dolina […]

Zberný dvor – zmena prevadzkovych hodin / 2020-12-31

zb1-100x100

Obec Zázrivá oznamuje, že od 01.12.2015 sa mení otváracia doba v priestoroch Zberného dvora obce Zázrivá Otváracie hodiny Pondelok         9:00 – 17:00 Utorok             zatvorené. Streda             9:00 – 17:00 Štvrtok            zatvorené Piatok              zatvorené. Sobota            9:00 – 17:00 Nedeľa            zatvorené Prevádzkovateľ zariadenia: Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05  Zázrivá Kontaktná osoba Jozef Zaťko – Stred 137, 027 05  […]

Lezecká stena Zázrivá – Kde bolo, tam bolo pod Rozsutcom / 2016-12-31

Lezecká stena Zázrivá - Kde bolo, tam bolo pod Rozsutcom

Pomôžte nám splniť sen a prispejte na projekt Lezeckej steny v Zázrivej; Číslo účtu IBAN: SK66 0200 0000 0036 3939 0453 ; Zázrivský Aktívny Spolok, IČO: 45792313, Hudba: The Gardener & The Tree – Mama’s Guitar Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny v roku 2016

Lezecká stena – pomôžte nám plniť sny / 2016-12-31

Lezecká stena - pomoôžte nám plniť sny

V obci Zázrivá rastie dopyt po rozšírení ponuky trávenia voľného času, predovšetkým po športových aktivitách. Na predmetnom území, kde stojí budova materskej školy je v aktuálnom územnom pláne vyčlenená plocha s prevahou rekreácie a cestovného ruchu. Západné átrium budovy MŠ chceme využiť na vybudovanie lezeckého centra s umelou lezeckou stenou, s nadregionálnym dopadom. Realizáciou projektu […]

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zázrivá / 2017-12-31

P1070839

Realizácia projektu s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zázrivá“ je bola plánovaná so začiatkom prác 16.12.2015 a s ukončením 31.12.2015, v celkovej preinvestovanej sume 666257,23 €. Realizácia projektu pozostáva prevažne zo stavebných činností. Na základe zákona o verejnom obstarávaní bol vybraný ekonomicky najvýhodnejší dodávateľ. Pri jeho výbere bol kladený dôraz na kvalitu realizácie stavebných […]

Úspech v čitateľskej súťaži Kniha Oravy 2015 / 2016-11-27

Úspech v čitateľskej súťaži Kniha Oravy 2015

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vyhlásila už 7. ročník čitateľskej súťaže Kniha Oravy 2015.  Hlasovanie prebiehalo od 1. marca do 8. apríla 2016. Nominované knihy boli rozdelené do dvoch súťažných kategórií. V 1. kategórii beletria bolo nominovaných 12 kníh, v kategórii č. 2 – odborná literatúra bolo nominovaných 21 kníh. […]

Plán zasadaní OZ v Zázrivej na rok 2016 / 2016-12-31

24c573258e964bc447fdb4d07727

Pracovné stretnutia poslancov: 27. 5. 2016 9. 9. 2016 18. 11. 2016 Obecné zastupiteľstvá: 19. 2. 2016 10. 6. 2016 23. 9. 2016 2. 12. 2016

PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH / 2016-12-31

PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH

Vážení občania, nakoľko bo] v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných, na senioroch,“ obracia sa Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov a to najmä v nasledovných prípadoch: POZOR- Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbytkov […]

Fairy-tale Zázrivá / 2016-12-31

fairy

The way Fairy-tale Zázrivá je časozberné video z túlania sa po mojej rodnej dedinke Zázrivej a jej priľahlých kopcoch a dolinách. Je to vlastne taká cesta sebapoznávania, počas ktorej som strávil veľa času v čistej Oravskej prírode, kde som čerpal energiu a nápady a tiež pokoj v duši, lásku a radosť, ktoré mi príroda ponúkla. […]

Dobrý deň Zázrivá / 2016-12-31

cy2

Slovo autora videa – Dobrý deň Zázrivá Video Dobrý deň Zázrivá je mojím poďakovaním krásnej zázrivskej prírode a ľudom dobrej vôle žijúcim nielen v Zázrivej. Tam hore v orosenej tráve nikto nikomu nenadáva, nikto nikoho neohovára, sem-tam zaspieva vtáča a krásne živé obrazy sa menia v nádherné. Ďakujem ľuďom, ktorí tejto kráse rozumejú a z […]

Deň úcty k starším / 2016-10-26

Deň úcty k starším

Obec Zázrivá Vás srdečne pozýva na krátky kultúrny program pri príležitosti: 23.10.2016 o 12:30 hod v KD vystúpia deti z MŠ a ZŠ, DFS Zázrivček a Fsk Kýčera

Katarínska disko-zábavu / 2016-11-12

Katarínska disko-zábavu

Obec Zázrivá Vás pozýva na Katarínsku disko-zábavu 12.11.2016 Deti: 14:30hod rozprávka 16:00 diskotéka do 20:00hod. Dospelí: 21:00hod disko-zábava hrá DJ Sandy vstupné 2 eur

Vianočné trhy / 2016-12-11

Vianočné trhy

Obec Zázrivá Vás pozýva na Vianočné trhy Dňa 11.12.2016 v KD Začiatok: 12:30hod. Vystúpia deti z MŠ 15:00hod. Vystúpia deti z ZŠ a DFS Zázrivček 16:00hod. Slávnostné zasvietenie vianočného stromčeka, zaspieva Fsk Kýčera