Doplnenie knižného fondu literartúry pre deti, mládež a doslepých / 2017-03-19

FPU

Obecná knižnica v Zázrivej podala v roku 2016 žiadosť o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia na nákup literatúry. Systematická aktualizácia a doplňovanie knižného fondu odbornou a krásnou literatúrou tvorí jednu z hlavných podmienok efektívneho chodu knižnice, umožňuje prístup k rôznym informačným zdrojom a skvalitňuje knižnično – informačné služby knižnice. Fond Obecnej knižnice sa […]

Výsledky súťaže v spoločenskej hre „ Dáma“ / 2017-03-15

Výsledky súťaže v spoločenskej hre  „ Dáma“

Obec Zázrivá organizovala dňa 15.1.2017 súťaž v spoločenskej hre Dáma. Súťaž prebiehala v troch kategóriách. Deti do 10 rokov, deti do 15 rokov a nad 15 rokov. Súťažiaci v jednotlivých kategóriách boli odmenení darčekovými košmi a deti sladkosťami. Výhercovia nasledovných kategórií. Deti do 10 rokov: 1. miesto Miško Borončo, 2. miesto Andrej Matúš Deti do […]

Kalendáre obce Zázrivá 2017 v predaji / 2017-02-15

Kalendáre obce Zázrivá 2017 v predaji

Stolové kalendáre obce Zázrivá pre rok 2017, si možnože zakúpiť na obecnom úrade. Cena 2,50€.

16. REPREZENTAČNÝ PLES TURIZMU ZÁZRIVÁ / 2017-02-17

16. REPREZENTAČNÝ PLES TURIZMU ZÁZRIVÁ

Turizmus Zázrivá Vás pozýva dňa 17.2.2017 na 16. reprezentačný ples Turizmu Zázrivá, ktorý sa koná o 19:00 v kultúrnom dome Zázrivá. Hrá: Classic Music Band zo Žiliny, DJ Igor Cvacho a ľudová hudba bratov Chudobovcov. Cena vstupenky je 30€. Možnosť zakúpiť v Penzióne Solisko – p. Romana Callová, 0907 437 373

Zápisnica zo dňa 8-12-2016 a Uznesenie 4-2016 / 2017-02-28

Zápisnica zo dňa 8-12-2016 a Uznesenie 4-2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 08.12.2016 o 15:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 08. 12. 2016, č. 4-2016.

Ukážme svoje viacej či menej známe zákutia nášho rodného kraja! / 2017-12-31

Ukážme svoje menej či viacej známe zakutia nášho rodného kraja!

Ahojte, fanúšikovia Zázrivej! V prvom rade Vám chceme zaželať šťastné a veselé Vianoce a všetko zlé nech Vás obchádza v novom roku 🙂 Obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu na novom „inom“ webe o Zázrivej, ktorý bude zameraný hlavne na prezentáciu toho krásneho, zaujímavého, jednoducho to načo sme hrdý a čím by sme sa radi chceli ukázať svetu. Apelujeme na všetkých domácich […]

VZN 16-03-2016 a Dodatok k VZN 20-02-2016 / 2017-02-15

Zápisnica zo dňa 8-12-2016 a Uznesenie 4-2016

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4. 12. 2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá Všeobecne záväzné nariadenie č. 14 – 03/2016 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky […]

Schválený rozpočet obce Zázrivá na roky 2017 – 2019 / 2017-12-31

Zápisnica zo dňa 8-12-2016 a Uznesenie 4-2016

Schválený rozpočet na roky 2017 – 2019 – príjmy Schválený rozpočet na roky 2017 – 2019 – výdaje  

Či to zvony zvonia a či organy hrajú a či to oravskí richtári spievajú? / 2017-02-28

Či to zvony zvonia a či organy hrajú a či to oravskí richtári spievajú?

„Či to zvony zvonia a či organy hrajú a či to oravskí richtári spievajú?“ Slová hymny richtárov sa niesli Pakracom vďaka šiestim dolnooravským starostom. Výroba korbáčikov zaujala Jasenovú a osemtisícový Pakrac spája Martin Kukučín. Na Orave sa narodil, v Pakraci zomrel. Dolnooravská dedina udržuje s chorvátskym mestečkom dlhoročné vzťahy. Starosta Rajmund Bradík dostal pozvanie na […]

Zberný dvor – zmena prevadzkovych hodin / 2020-12-31

zb1-100x100

Obec Zázrivá oznamuje, že od 01.12.2015 sa mení otváracia doba v priestoroch Zberného dvora obce Zázrivá Otváracie hodiny Pondelok         9:00 – 17:00 Utorok             zatvorené. Streda             9:00 – 17:00 Štvrtok            zatvorené Piatok              zatvorené. Sobota            9:00 – 17:00 Nedeľa            zatvorené Prevádzkovateľ zariadenia: Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05  Zázrivá Kontaktná osoba Jozef Zaťko – Stred 137, 027 05  […]

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zázrivá / 2017-12-31

P1070839

Realizácia projektu s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zázrivá“ je bola plánovaná so začiatkom prác 16.12.2015 a s ukončením 31.12.2015, v celkovej preinvestovanej sume 666257,23 €. Realizácia projektu pozostáva prevažne zo stavebných činností. Na základe zákona o verejnom obstarávaní bol vybraný ekonomicky najvýhodnejší dodávateľ. Pri jeho výbere bol kladený dôraz na kvalitu realizácie stavebných […]

16. REPREZENTAČNÝ PLES TURIZMU ZÁZRIVÁ / 2017-02-17

16. REPREZENTAČNÝ PLES TURIZMU ZÁZRIVÁ

Turizmus Zázrivá Vás pozýva dňa 17.2.2017 na 16. reprezentačný ples Turizmu Zázrivá, ktorý sa koná o 19:00 v kultúrnom dome Zázrivá. Hrá: Classic Music Band zo Žiliny, DJ Igor Cvacho a ľudová hudba bratov Chudobovcov. Cena vstupenky je 30€. Možnosť zakúpiť v Penzióne Solisko – p. Romana Callová, 0907 437 373